Coachen of trainen?


Wanneer spreek je van trainen en wanneer van coachen?

Trainen

De trainer bepaalt hetgene dat getraind gaat worden. Vaak zijn dat vaardigheden die nodig zijn in groepsverband, bijvoorbeeld: je traint communicatievormen.

De trainer bepaalt het thema en de werkvormen, de trainees volgen.

Coachen

Bij het coachen bepaalt de coachee waar hij aan wil werken en wat zijn doelstelling is. De coach volgt de coachee en samen stellen ze een plan van aanpak op. De coach helpt bij de aanpak van een project en ondersteunt daarbij.

Voordeel van coachen

Het voordeel van coachen is dat het project echt van de cliënt is. Het is zijn plan, hij staat er helemaal achter en dus zal hij gemotiveerder zijn om aan verandering te werken.

Plan

Als er iets is wat bij een kind niet lekker loopt, zal hij dit zelf merken en er last van hebben. Misschien is het nog niet helemaal duidelijk waar een gevoel van onbehagen vandaan komt, soms ook wel en kan het kind dit ook benoemen.

Samen met de kindercoach gaat het kind op zoek naar wat het zou willen/kunnen veranderen zodat hij/zij beter gaat functioneren.

Samen stellen zij een plan op. Dit plan wordt ook verwoord door het kind zodat het ervaart dat het zijn eigen plan is. Hij/zij heeft echter wel de hulp van de kindercoach nodig om tot een goede verwoording en uitvoering te komen. De kindercoach heeft de taak goed op te letten of het plan echt van het kind is en niet door de ouders of door de coach zelf werd ingegeven.

Kindercoach