Talenten


We worden allemaal geboren met een grote zak cadeautjes: onze gaven en talenten. We hoeven daar niets voor te doen, we kiezen ze niet uit, we krijgen ze gewoon. Ze maken ons tot wie we zijn. Als we aan een bepaalde persoon denken, dan vallen die kwaliteiten meteen op: iemand is daadkrachtig, zorgzaam, enthousiast, enz.

Welke talenten heb ík?

Niet iedereen heeft dezelfde talenten, dat hoeft ook niet, zo kunnen we elkaar juist helpen en stimuleren. Je talenten ontdekken is je kracht ontdekken: wat kan ik goed. Als je dat ontdekt hebt, maakt dat je sterker, je krijgt zelfvertrouwen.

Soms vergelijken we onszelf met een ander waarvan we denken dat die betere talenten heeft dan wij.

Soms worden we vergeleken (door ouders, leerkrachten) met anderen waarvan zij vinden dat die het beter doen dan wij. Dat is pijnlijk en breekt het zelfvertrouwen juist af.

Welke talenten hebben mijn kinderen?

Waar letten wij, volwassenen, op bij het kijken naar de talenten van onze kinderen? Welke talenten ze hebben? Of welke talenten wíj willen dat ze hebben? Zijn wij bezig met onze kinderen de kansen te bieden zodat hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen? Of zijn we bezig met het opdringen van het ontwikkelen van ‘talenten’ die ze helemaal niet hebben, maar die wij zo geweldig zouden vinden in onze kinderen?

Positief zelfbeeld

We willen allemaal dat onze kinderen gelukkig zijn. Een positief zelfbeeld draagt daartoe bij. Kinderen die een positief zelfbeeld hebben, zijn beter in staat relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Ze hebben meer zelfvertrouwen dan kinderen met een negatief zelfbeeld. Zelfvertrouwen, vertrouwen hebben in eigen mogelijkheden is ook een belangrijke basisvoorwaarde voor leren.

Voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is het belangrijk dat onze kinderen positief benaderd worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat ze hun eigen kwaliteiten kennen. Door met kinderen over hun goede eigenschappen, hun talenten, te praten, krijgen ze inzicht in zichzelf. Het benoemen van de eigen kwaliteiten kan kinderen bevestigen in wie ze zijn, in wat ze de moeite waard maakt.

Talenten en kindercoaching

Het ontdekken van de kwaliteiten, het bespreken van de sterke kanten van kinderen, kan heel goed in een kindercoachsessie plaats vinden.

Het werken aan een goed en positief zelfbeeld kan een goed uitgangspunt zijn om een kindercoachtraject aan te gaan.

Kindercoach